Edimsel Koşullanma

EDİMSEL KOŞULLANMA (SKİNNER) .

EDİMSEL KOŞULLANMA (SKİNNER) . 

Davranışın arkasından davranışı biçimlendirici uyarıcı verilerek yapılan koşullanmadır. Ör: kutu içindeki farenin, yaptığı hareketlerinden birinde pedala bastığında kutunun içine yiyecek verildiğini çözmesi ve acıktığında pedala basması
 Klasik koşullanmadan farklı olarak bilinçli ve kasıtlı hareketlerle ilgilidir.
 Edimsel koşullanma büyük ölçüde Thorndike’nin etki yasasından kaynaklanmıştır.
Edimsel koşullanma ilkeleri 
Skinner davranışın tekrarlanmasını, davranışı izleyen pekiştirme yada cezanın sağladığını düşünmektedir.
 Bir davranışın pekiştirilmesi, tekrar gösterilme ihtimalini arttırır. 
Davranışın biçimlendirilmesinde, kullanılan pekiştireç organizmanın gereksinimlerine uygun olmalıdır.
 Davranış ile davranışa verilen tepki arasındaki süre edimsel koşullanmayı etkiler.
 Edimsel koşullanmada birey daha etkindir, çünkü tüm davranışları çevrenin etkisiyle şekillendirir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>